Börspodden
Avsnitt 10 - Tweets and cheats

Det 10:e jubileumsavsnittet handlar om Twitter, Ryssland, och hur 4020 blev 4050!

Direct download: Borspodden-avsnitt-10.mp3
Category:general -- posted at: 12:49pm CEST